Deze formulier is bestemd voor het aanvragen van Leningen voor Post-Universitaire Specialisatie in het Buitenland of voor Installatieleningen. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 5 februari 2024.

De aanvragen voor een lening worden tevens automatisch als aanvragen voor een beurs beschouwd, het uitreiken van beurzen is echter uitzonderlijk,

We nodigen u uit om alle onderstaande punten te lezen vooraleer u begint met uw kandidatuur :

  • Deze site heeft als doel de selectieprocedure te optimaliseren door u te leiden in de beschrijving van uw kandidatuur door middel van een reeks voorbepaalde formulieren;
  • Elke formulier bevat hulp zodat u uw project het best kunt omschrijven;
  • U kunt uw formulier opslaan en deze herbewerken wanneer het u past vooraleer dit voor te leggen;
  • Lees uw dossier grondig door vooraleer het voor te leggen, want eens dit gebeurd is, is het selectieproces gestart;
  • Elk project zal zo snel mogelijk verwerkt worden.
Dien een nieuwe aanvraag in.